Næste prøve

Næste indfødsretsprøve afholdes den 23. november 2022 , kl. 13.00.

Tilmeldingen lukker den 19 . oktober 2021.

Den efterfølgende indfødsretsprøve vil blive afholdt i juni 2023.

For at tilmelde dig skal du kontakte dit nærmeste testcenter.

Prøven består af 45 spørgsmål.

35 af disse vil omhandle stof fra bogen “Læremateriale til indfødsretsprøven af 2021”. 5 spørgsmål vil være baseret på nutidige begivenheder, OG 5 PÅ DANSKE VÆRDIER.
Der er 45 minutter til at svare på spørgsmålene.