Næste prøve

Næste indfødsretsprøve afholdes den 27. november 2019, kl. 13.00.

Tilmeldingen lukker den 23. oktober 2019.

Den efterfølgende indfødsretsprøve vil blive afholdt i juni 2020.

For at tilmelde dig skal du kontakte dit nærmeste testcenter.

Prøven består af 40 spørgsmål.

35 af disse vil omhandle stof fra bogen “Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015”. De resterende 5 spørgsmål vil være baseret på nutidige begivenheder.
For at bestå prøven, skal 32 af spørgsmålene
besvares korrekt.
Der er 45 minutter til at svare på spørgsmålene.